TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY


15/05/17

Divadlo loutek Ostrava se i tento rok rádo připojuje k celorepublikové akci Týden uměleckého vzdělávání a v týdnu od 21. do 28. května nabídne dvě nedělní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, dvě loutkářské dílny pro školy a v neděli 28. května navíc mimořádnou akci s názvem Den dětí.

V dílnách pro veřejnost se budou vyrábět plošné a stínové loutky a také královna loutek - marioneta. Dílny jsou vedeny v příjemné rodinné atmosféře na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava. Pro školy se v daném týdnu - v pondělí 22. května a v pátek 26. května - uskuteční dvě loutkářské dílny s názvem Příběh mé loutky. Děti na prvním stupni ZŠ se v nich naučí vyrábět jednoduché totemové loutečky, dozví se několik základních loutkářských rad pro animaci těchto loutek a následně s nimi zahrají kratičká představení pro své spolužáky.

"Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech daného státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky atd.), neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti."

(zdroj www.amaterskatvorba.cz)