VÝSLEDKY SI 2017

12/10/17

Spectaculo Interesse 2017
1. - 6. X.


Hlavní cena náměstka primátora statutárního města Ostrava
Théâtre de l ´Entrouvert, Francie

"Za inovativní spojení výtvarného konceptu a tématu v inscenaci Anywhere."

Cena Františka Řezníčka
Michail Šelomencev, Theatre Karlsson Haus, Rusko

"Za herectví a práci s loutkou v inscenaci Váňa."

Cena náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Théâtre Puzzle, Kanada

"Za animaci a kreativní využití materiálů v inscenacích Plastic a Without Title."

Zvláštní cena poroty
LALE.Teaatr, Polsko

"Za provokativní autorské zpracování problémů současného dětského světa v inscenaci Prosta historia."

Porotě předsedala Nina Malíková (CZ), jejími dalšími členy byli Livija Kroflin (HR) a Peter Palik (SK).

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ POROTY NINY MALÍKOVÉ:

Bývá už tradičním povzdechem poroty problém jak hodnotit množství festivalových představení, která nespojuje ani věková divácká adresa, ani jejich dimenze (časové i prostorové), použití techniky či to, zda jde o verbální či nonverbální produkci. Spojovalo je tentokráte jen jediné: loutka v tom nejširším slova smyslu, její výrazové možnosti a schopnost vypovídat o tomto světě.

Na letošním Spectaculu interesse jsme viděli nepřeberné množství loutkářských technik a prostředků – od obřadních průvodových loutek, přes stínohru, propojení s multimédii, nejrůznější marionety co do velikosti i počtu vodicích nití, loutky plošné i prstové, manekýny, černé divadlo, masky, loutky z plastikových pytlíků i papírových kapesníčků a sporadicky i maňásky… chyběly snad jen javajky. Viděli jsme loutkové divadlo poetické i politické, čisté a srozumitelné i halící se jen do osobní výpovědi.

Festivalová představení jsou vždy vnímána v kontextu celkové kompozice festivalu a ve spojení s publikem, a proto také mohou být různě přijímána ta, která na domácí půdě či jiných festivalových konfrontacích získala vavříny a zde se stala třeba jen barevnou součástí programové mozaiky. Naopak, díky publiku,prostředí i momentálně rezonujícímu tématu mohou překvapivě zazářit i inscenace neznámé a zdánlivě nenápadné. To všechno nám nabízí právě jen divadlo, jehož je loutkové divadlo – jak ukázala všechna festivalová představení – rovnoprávnou a inspirativní součástí.

Při rozhodování poroty byla pro nás hodnotícím klíčem jistá perspektiva pro další vývoj loutkového divadla a schopnost využít metaforické možnosti loutkového divadla pro co nejpřesnější a nejčitelnější vyjádření zvoleného tématu. V tak široké paletě titulů byla ale možnost udělit oficiálně jen tři ceny pro náš závěrečný verdikt limitující a přimlouváme se do budoucna o její rozšíření.

Jménem poroty bych chtěla na tomto místě poděkovat za možnost vidět tak bohatou nabídku variací na téma loutkové divadlo – ať už v soutěžních představeních, v doprovodném programu či v zajímavých diskuzích a zdůraznit zvláštní poděkování dramaturgii celého festivalu, která v letošním ročníku dokázala, že má Spectaculo interesse jako festival nejen vzestupnou tendenci, ale opravdu mezinárodní úroveň.