The Four Leaf Clover Steps In

Bobík, Myšpulín, Pinďa and Fifinka are friends for life! Four famous comic book characters and their adventures on stage!

Authors Jaroslav Něměček, Ljuba Štíplová

Stage adaptation Marek Zákostelecký, Jana Pithartová

Direction and design Marek Zákostelecký

Music Jan Moravec

Cast Lukáš Červenka, Ivo Marták, Eva Baláková, Richard Liberda, Jiří Krupica, Lenka Sedláčková, Lenka Macharáčková, Aleš Petrič, Karel Růžička, Božena Homolková