Divadlo bez bariér

DIVADLO BEZ BARIÉR 2016

3. – 6. října 2016

Výběrová přehlídka divadelní tvorby, která nám klestí „cesty k sobě i k druhým“

Divadlo loutek Ostrava připravuje 9. bienále festivalu Divadlo bez bariér (do roku 2012 pod názvem Divadelní pouť bez bariér). Festival se během posledních tří bienále vyprofiloval na mezinárodní přehlídku vynikajících divadelních představení,z nichž si vyberou diváci všeho věku a různých zájmů.

Divadlo bez bariér je přehlídka divadelní tvorby, která hledá cesty a staví mosty přes bariéry mezi námi i v nás. Výše napsaný „podtitul“ si vypůjčuje název knihy významného českého psychiatra a psychologa prof. Ivo Pondělíčka „Cesty k sobě i k druhým“, který výstižně a sevřeně vyjadřuje záměr festivalu. Jde o cesty přes bariéry všeho druhu – tělesná a duševní postižení,společenská i osobní tabu, předsudky a rozdíly kulturní, etnické,náboženské, sociální, generační, niterné…

S překonáváním těchto bariér často souvisí i aktivizace publika, tedy překlenutí či úplně zrušení hranice-bariéry mezi jevištěm a hledištěm, což obohacuje programovou náplň festivalu o netradiční divadelní formy. Samozřejmou součástí programu jsou také dílny, besedy a diskuse směřující k vybraným tématům, které prohloubí diváckou recepci jednotlivých představení.

Významnou ideou Divadla bez bariér je také obousměrné zacílení mezi menšinovou a většinovou populací - mezi lidmi čímkoli znevýhodněnými a takzvaně normálními: podávat ruku znevýhodněným menšinám a zároveň o nich zevrubně informovat, vysvětlovat je, a tedy je přibližovat těm na druhé, lepší straně životních možností a příležitostí. Právě v tomto oboustranném otevírání cest vidíme hlavní smysl festivalu.

 

Produkce festivalu:

Ivana Kytlicová

produkce@dlo-ostrava.cz