Divadlo bez bariér

DIVADLO BEZ BARIÉR 2018

 

Divadlo bez bariér je přehlídka divadelní tvorby, která hledá cesty a staví mosty přes bariéry mezi námi i v nás. Výše napsaný „podtitul“ si vypůjčuje název knihy významného českého psychiatra a psychologa prof. Ivo Pondělíčka „Cesty k sobě i k druhým“, který výstižně a sevřeně vyjadřuje záměr festivalu. Jde o cesty přes bariéry všeho druhu – tělesná a duševní postižení,společenská i osobní tabu, předsudky a rozdíly kulturní, etnické,náboženské, sociální, generační, niterné…

 

S překonáváním těchto bariér často souvisí i aktivizace publika, tedy překlenutí či úplně zrušení hranice-bariéry mezi jevištěm a hledištěm, což obohacuje programovou náplň festivalu o netradiční divadelní formy. Samozřejmou součástí programu jsou také dílny, besedy a diskuse směřující k vybraným tématům, které prohloubí diváckou recepci jednotlivých představení.

Významnou ideou Divadla bez bariér je také obousměrné zacílení mezi menšinovou a většinovou populací - mezi lidmi čímkoli znevýhodněnými a takzvaně normálními: podávat ruku znevýhodněným menšinám a zároveň o nich zevrubně informovat, vysvětlovat je, a tedy je přibližovat těm na druhé, lepší straně životních možností a příležitostí. Právě v tomto oboustranném otevírání cest vidíme hlavní smysl festivalu.

 

 

 

 

Produkce festivalu:

Ivana Kytlicová

produkce@dlo-ostrava.cz