O festivalu Divadlo bez bariér

DLO pořádá tento festival od roku 2000 v každém sudém roce. V roce 2014 se poprvé konal pod názvem DIVADLO BEZ BARIÉR. Předcházelo mu pojmenování Divadelní pouť bez bariér, které poukazovalo na jeho původní zaměření takřka výhradně na děti se zdravotním handicapem a speciálními potřebami.

Náplní festivalu je přehlídka divadelní tvorby překlenující veškeré bariéry a tabu mezi lidmi, a to napříč všemi oblastmi – bariéry zdravotní, národnostní, generační, kulturní, mentální a jiné… A také přehlídka divadelní tvorby hledající nové formy komunikace s divákem.

 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér
 • O festivalu Divadlo bez bariér