Spectaculo Interesse

11. ročník mezinárodního festivalu Spectaculo Interesse proběhne 4. - 9. 10. 2015!!

 

Divadlo loutek Ostrava pořádá od roku 1995 v každém lichém roce mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve Střední Evropě. Je to výběrová soutěžní přehlídka nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa. Vybírá je čtyřčlenná dramaturgická rada ve spolupráci s domácími i zahraničními poradci. Hlavním kritériem předvýběru je umělecká hodnota, užší výběr pak ovlivňují hlediska ekonomická a provozní. DLO tento festival pořádá především díky finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy,Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a partnerům RWE a VZP.

4. – 9. října 2015 se bude konat jedenácté bienále. Z přibližně 150 zhlédnutých představení vybrala dramaturgická rada 18 soutěžních titulů, které se odehrají na hlavní a alternativní scéně DLO či v sousedním multižánrovém centru Cooltour. Na festivalu se představí umělci z tří kontinentů a celkem 11 zemí – z Kanady,Izraele, Francie, Španělska, Finska, Slovinska, Maďarska, Německa,Polska, Slovenska a Česka. DLO bude hrát na festivalu představení Marvin a Vlku, dobré chutnání! mimo soutěž.

Soutěžní představení bude hodnotit tříčlenná odborná porota:Nina Malíková (ČR), Ida Hledíková (Slovensko) a Szilárd Boráros (Maďarsko). V závěru festivalu udělí hlavní cenu za nejlepší inscenaci a dvě ceny za specifické výkony a kvality.

Novinkou letošního ročníku je Miniscéna, která bude umístěna v centru města na Jiráskově náměstí. Bude fungovat jednak jako permanentní infostánek, ale především jako místo zábavy a pobavení pro kolemjdoucí obyvatele Ostravy. Na minipódiu budou zpravidla dvakrát denně probíhat drobná loutkářská vystoupení.

Spectaculo Interesse vypukne v neděli 4. října odpoledne nesoutěžním představením na Slezskoostravském hradě a průvodem k budově DLO. Oficiální slavnostní zahájení bude v 17 hodin na hlavní scéně a naváže na ně první soutěžní představení, Kouzelná flétna z Vratislavi.

 

Akce je realizována díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR,městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace Landek,Generálního konzula Polské republiky a Velvyslanectví Státu Izrael.

Festival se koná pod záštitou prvního náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Lumíra Palyzy a hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka.

Garantem festivalu je České středisko UNIMA.

Záštitu převzalo Velvyslanectví Kanady, Velvyslanec Francouzské republiky, Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanec Maďarska v Praze, Velvyslankyně Polské republiky v České republice a Generální konzul Polské republiky.

Mecenáši cen udílených na festivalu:

Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora statutárního města Ostravy

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje

paní Danuše Řezníčková

 

CENÍK VSTUPNÉHO:

cena za 1 vstupenku: 190 Kč

ZTP, ZTP/P: 95 Kč

senioři: 95 Kč

studenti: 50 Kč

Slevy jsou poskytovány po předložení průkazu.

 

Plakát ke stažení ZDE