Spectaculo Interesse

12. ročník mezinárodního festivalu Spectaculo Interesse proběhne 1. - 6. 10. 2017!!

 

Divadlo loutek Ostrava pořádá od roku 1995 v každém lichém roce mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve Střední Evropě. Je to výběrová soutěžní přehlídka nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa. Vybírá je čtyřčlenná dramaturgická rada ve spolupráci s domácími i zahraničními poradci. Hlavním kritériem předvýběru je umělecká hodnota, užší výběr pak ovlivňují hlediska ekonomická a provozní. DLO tento festival pořádá především díky finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy,Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury.

 

Pro uchazeče o zařazení do festivalového programu:

V případě Vašeho zájmu ucházet se o zařazení do festivalového programu zašlete návrh představení z Vašeho repertoáru do 15. ledna 2017.

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

- záznam celého představení na DVD, příp. odkaz na úložiště

- synopsi představení

- podrobné technické požadavky (zvuk, světlo)

- 5 fotografií v tiskové kvalitě                        

Výběr účinkujících souborů bude ukončen 28. 2. 2017.

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

 

Kontaktní osoba:

produkce: Ivana Kytlicová,  e-mail:produkce@dlo-ostrava.cz, tel.:+420 724 051 825          

Vyplněnou přihlášku a přílohy zašlete elektronicky (DVD poštou na naši adresu).

adresa: Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava