Spectaculo Interesse

12. SPECTACULO INTERESSE 

1. - 6. 10. 2017

Divadlo loutek Ostrava pořádá od roku 1995 v každém lichém roce mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve Střední Evropě. Je to výběrová soutěžní přehlídka nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa. Vybírá je čtyřčlenná dramaturgická rada ve spolupráci s domácími i zahraničními poradci. Hlavním kritériem předvýběru je umělecká hodnota, užší výběr pak ovlivňují hlediska ekonomická a provozní. DLO tento festival pořádá především díky finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy,Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury.

Výběr účinkujících souborů pro nadcházející bienále byl ukončen 28. 2. 2017. 

Kontaktní osoba:

produkce: Ivana Kytlicová,  e-mail:produkce@dlo-ostrava.cz, tel.:+420 724 051 825