ČECHY LEŽÍ U MOŘE

úterý 3. 10. - 9.00 a 10.30 - alternativní scéna DLO

ČECHY LEŽÍ U MOŘE

Naivní divadlo Liberec | ČR

Zavřete oči. Slyšíte, jak šumí? Nadechněte se té vůně. Zašeptejte: Čechy leží u moře.

Těmito verši končí kniha Moře slané vody výtečného českého básníka, Radka Malého.
A citovaná báseň stojí také v základech komorní studiové inscenace plné mořské vody
a současné poezie pro děti. 

5+

45min

česky

WEB

  • ČECHY LEŽÍ U MOŘE
  • ČECHY LEŽÍ U MOŘE
  • ČECHY LEŽÍ U MOŘE
  • ČECHY LEŽÍ U MOŘE
  • ČECHY LEŽÍ U MOŘE