Bouře

Jedna z nejlaskavějších her slavného alžbětince, v níž spravedlivě potretané viny jsou odpuštěny a lásce na první pohled je požehnáno

William Shakespeare

BOUŘE

 

   Dramatická romance Bouře byla poslední velkou hrou W. Shakespeara. V napínavém příběhu jsou obsažena všechna autorova celoživotní témata – vztah otce a dcery, sourozenecká rivalita a nenávist, síla milenecké lásky, mocenské sváry, zrada a pomsta, smysl odpuštění... Reálný svět se v ní prolíná s nadpřirozeným podobně jako ve Snu noci svatojánské.

   Inscenací Bouře se DLO připojuje k ostravské sérii shakespearovských premiér, uvedených k uctění čtyřsetletého výročí autorova úmrtí.

 

Úprava a režie  Václav Klemens

Překlad Jiří Josek

Výprava Marta Roszkopfová

Hudba Tomáš Rossi

Dramaturgie Jana Pithartová

Hrají Richard Liberda, Karel Růžička, Ivan Feller, Aleš Petrič, Jiří Krupica, Martin Legerski, Ondřej Beseda, Robin Ferro, Ivo Marták, Eva Štěpandová, Lenka Sedláčková, Lenka Pavlíčková a Lenka Pokorná Macharáčková

Od 12 let

 

Premiéra 29. dubna 2016 na hlavní scéně

 

NOVINKA

K představení je možno objednat si dramatickou dílnu přímo do vaší školy. Před návštěvou divadla lektoři žáky formou dramatických her připraví na vnímání vrstevnatého textu jednoho z nejvýznamnějších světových dramatiků. Žáci si vyzkouší text pohybově a herecky interpretovat, což může vést k hlubšímu zájmu o Shakespearovo dílo. Dílna je vedena v souladu s požadavky RVP ZV a rozvíjí mnohé klíčové kompetence u žáků (k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské).