Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních


06/10/14

1. 10. 2014, Ostrava – Festival Divadlo bez bariér 2014 nese podtitul „festival divadelní tvorby překonávající hranice mezi námi a v nás“. Jednou z bariér může být i fakt, že se někteří diváci nemohou do divadla dostat, protože například leží v nemocnici. I tato bariéra je ale překonána, protože festivalový program cestuje i do nemocnic a dalších zařízení.

Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící z Divadelní fakulty JAMU Brno pracuje s dětmi se sluchovým postižením. Těm zahrají své Knižní pohádky. S dětmi se potkají například v centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek nebo ve Speciální škole a zařízení pro sluchově postižené v Ostravě–Porubě.

Občanské sdružení ASI-milovaní přivezlo do Ostravy své interaktivní programy výchovy k aktivnímu občanství a v Základní škole v Michálkovicích proběhly semináře na témata Jinakost a Média.

Hlavními cíli sdružení ASI-milovaní je podpora alternativních vzdělávacích aktivit českých škol, podpora sociálně a kulturně znevýhodněných lidí a skupin obyvatel, integrace menšinových skupin, příprava vlastních vzdělávacích a volnočasových programů, zprostředkování setkávání lidí různých generací, původu a postavení a vzájemné odevzdávání zkušeností.

Občanské sdružení Divadelta pracuje s edukativní divadelní formou nazvanou „divadlo fórum“, která interaktivním způsobem vtahuje diváky do děje, a ti pak společně s herci hledají řešení situací v odehraném příběhu. V rámci festivalu členové Divadelty s žáky ostravských škol řešili témata finanční gramotnosti a alkoholu. Pro studenty Ostravské univerzity byl uspořádán i workshop zaměřen právě na seznámení s principy „divadla fórum“.

Divadelta byla založena v červenci 2009 absolventy KVD DAMU. Je mladou organizací prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání. Lektory Divadelty tvoří tým odborníků schopný pracovat flexibilně s různými sociálními skupinami. Jsou mezi nimi herci, zdravotní klauni, pedagogové, speciální a sociální pedagogové, psychologové a režiséři.

VÝSTAVY

Součástí doprovodného programu je i několik výstav. Výstava Michaely Pospíšilové Králové s názvem UPROSTŘED ČASŮ je k vidění v kavárně multižánrového centra Cooltour, kde bude umístěna až do konce října. Fotografické koláže, které jsou tvořeny snímky z rodinného archivu, byly mimo jiné oceněny na soutěži FRAME 2014, kterou vyhlašovala Leica Gallery Prague.

Ve foyer Divadla loutek má výstavu Petr Nikl, který se publiku předvedl i v rámci pondělního večerního představení. Výstava nese zajímavý název JĚLĚŇOVITÍ a obsahuje několik ilustrací vytvořených hlubotiskovou technikou mezzotinty s měkkými světelnými přechody.

Třetí výstava s názvem UVNITŘ se dotýká opět bariéry handicapu. Drobné obrázky umožňují zapojit více smyslů – především hmat a čich. Autory jsou taktéž handicapovaní lidé, kteří tvořili v rámci galerijních dílen v Domě umění Ostrava v projektu Svět podle nás. Výstava je k vidění ve foyer alternativní scény DLO.

 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních
 • Divadlo bořilo bariéry i v nemocnicích, školách a speciálních zařízeních