DLO odstartuje sezonu více než nabitým zářím

29/08/14

25. 8. 2014, Ostrava - Divadlo loutek Ostrava startuje 62. sezonu, ve které publiku představí 4 obvyklé premiéry a nejméně dvě navíc v cyklu „PŘESČAS“, festival Divadlo bez bariér, a to vše v novém vizuálním kabátě.


Přestože nová sezona v DLO oficiálně začala 18. srpna, dalo by se říci, že ta minulá ani nikdy neskončila. Divadlo totiž pomyslně zrušilo prázdniny a nabídlo svým divákům letní program s názvem Léto s Pimprlaty. V rámci něj mohli diváci navštívit interaktivní prohlídku výstavy loutek a každou neděli se ve venkovním amfiteátru hrála pohádka. Během léta tak Divadlo loutek potěšilo téměř 1 400 návštěvníků a diváků.


DLO se vybarvilo

Do nové sezony vstupuje divadlo s novým vizuálním stylem a lehkých úprav doznalo i samotné logo. Stěžejní částí nového loga je opět spirála, která reflektuje tvar „staré“ části divadla. Spirála zatočená zvnějšku do středu symbolicky odpovídá cestě, kterou divák musí projít divadlem, aby se dostal do samého centra – k jevišti.

DLO se pro diváky přes léto doslova vybarvilo – na pravidelných měsíčních tiskovinách nyní najdete růžovou a zelenou barvu. Ty by svou veselostí měly akcentovat právě pozitivní a optimistickou povahu divadla (nejen) pro děti. Kromě loga a plakátů se proměnily i webové stránky. Ty jsou teď pro uživatele přehlednější, modernější a obsahově vydatnější.


DLO boří bariéry

Stejně jako každé dva roky pořádá DLO festival Divadlo bez bariér. Letos se koná již osmé bienále a poprvé pod tímto novým názvem. Předcházelo mu pojmenování Divadelní pouť bez bariér, které poukazovalo na jeho původní zaměření takřka výhradně na děti se zdravotním handicapem a speciálními potřebami. Náplní nově nazvaného festivalu je přehlídka divadelní tvorby překlenující veškeré bariéry a tabu mezi lidmi, a to napříč všemi oblastmi – zdravotní, národnostní, generační, kulturní, mentální a jiné… A také divadelní tvorby hledající nové formy komunikace s divákem. Představení letošního programu se odehrají na obou scénách DLO a v nedalekém multižánrovém centru současného umění Cooltour. Jsou mezi nimi tituly pro nejmenší děti, pro děti předškolní i školní a také pro mládež a dospělé. Součástí programu jsou dvě výstavy umístěné v DLO, jedna v kavárně Cooltour a interaktivní představení, dílny a semináře které se odehrají přímo ve školách a speciálních zařízeních.

Festival se bude konat od 29. 9. do 2. 10. a podrobný program najdete v sekci Festivaly.


DLO premiéruje

V září uvede DLO hned dvě premiéry. První nová inscenace sezony, Aika ze ztracené pohádky, bude určena nejmenším dětem. Napsal ji mladý slovenský všestranný umělec Martin Geišberg a bude ji sám i inscenovat. Pro příznivce divadla není toto jméno cizí – v minulosti již v DLO uvedl inscenaci O víle menší než zrnko máku. Aika se představí premiérou 19. září na alternativní scéně.

Druhou zářijovou premiérou bude jevištní provedení světoznámé novely Erica-Emmanuela Schmitta Oskar a růžová paní. Inscenuje ji umělecký šéf DLO, Václav Klemens v cyklu „PŘESČAS“. Premiéra bude uvedena na festivalu Divadlo bez bariér 30. 9.

Do Vánoc stihne DLO uvést premiéru vánoční inscenace Štědrý den malého Jakuba, jejíž předlohou je povídka vynikajícího českého spisovatele Ludvíka Aškenazyho.


DLO v Praze

V rámci akce Ostrava v Praze (www.ostravavpraze.eu) se bude prezentovat i Divadlo loutek se svým Kocourkem Modroočkem. Toho zahraje 1. listopadu v Divadle v Dlouhé. Do Prahy se ale kromě Modroočka podívá i interaktivní výstava Pimprlárium, která bude od 16. října do 21. prosince k vidění v Galerii umění pro děti.


DLO na festivalech

Marvin, unikátní inscenace vynikajícího tanečníka, loutkáře a režiséra Dudy Paivy, která měla premiéru v květnu, se v září podívá na mezinárodní loutkářský festival do Banské Bystrice. Na podzim Marvina DLO nabídne i večernímu publiku.