Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse se vrátí již po jedenácté!


17/08/15

Na začátku října ožije Ostrava loutkářským uměním, které přinese mezinárodní festival Spectaculo Interesse pořádaný Divadlem loutek Ostrava.

Divadlo loutek Ostrava pořádá od roku 1995 v každém lichém roce mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve Střední Evropě. Je to výběrová soutěžní přehlídka nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa. Vybírá je čtyřčlenná dramaturgická rada ve spolupráci s domácími i zahraničními poradci. Hlavním kritériem předvýběru je umělecká hodnota, užší výběr pak ovlivňují hlediska ekonomická a provozní. DLO tento festival pořádá především díky finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a partnerům RWE a VZP.

4. – 9. října 2015 se bude konat jedenácté bienále. Z přibližně 150 zhlédnutých představení vybrala dramaturgická rada 21 soutěžních titulů, které se odehrají na hlavní a alternativní scéně DLO či v sousedním multižánrovém centru Cooltour. Na festivalu se představí umělci z tří kontinentů – z Kanady, Izraele, Francie, Španělska, Finska, Slovinska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Česka. DLO bude hrát na festivalu představení Marvin a Vlku, dobré chutnání! mimo soutěž.

Soutěžní představení bude hodnotit tříčlenná odborná porota: Nina Malíková (ČR), Ida Hledíková (Slovensko) a Szilárd Boráros (Maďarsko). V závěru festivalu udělí hlavní cenu za nejlepší inscenaci a dvě ceny za specifické výkony a kvality.

Novinkou letošního ročníku je Miniscéna, která bude umístěna v centru města na Jiráskově náměstí. Bude fungovat jednak jako permanentní infostánek, ale především jako místo zábavy a pobavení pro kolemjdoucí obyvatele Ostravy. Na minipódiu budou zpravidla dvakrát denně probíhat drobná loutkářská vystoupení.

Spectaculo Interesse vypukne v neděli 4. října odpoledne nesoutěžním představením na Slezskoostravském hradě a průvodem k budově DLO. Oficiální slavnostní zahájení bude v 17 hodin na hlavní scéně a naváže na ně první soutěžní představení, Kouzelná flétna z Vratislavi.