O našich dílnách se přednášelo na odborných konferencích!


05/11/15

V minulém měsíci jsme prezentovali naše umělecko-vzdělávací programy, které pravidleně realizujeme na alternativní scéně, na dvou konferencích. Jednalo se o konferenci s tématem "Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku" v Kutné Hoře, kterou pořádali NIPOS Artama Praha, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj. Příspěvek nesl název Divadlo a vzdělávání - příklady dobré praxe v DLO. Druhé diskusní fórum s názvem "Cesta dětí k loutkám" se konalo v rámci přehlídky DVD - Děti-Výchova-Divadlo a pořádala ji Katedra výchovné dramatiky DAMU v Praze a příspěvek byl zaměřen na Loutky a vzdělávání. V obou příspěvcích jsme prezentovali všechny typy našich zážitkových, výtvarných a arteterapeutických dílen, dílny pro rodiče a prarodiče s dětmi, fungování dětského studia DLO, akci Léto s pimprlaty a projekt Loutka jako nástroj vzdělávání. Také jsme se stihli zúčastnit setkání Střed zájmu: Divadelní lektor v Brně.

  • O našich dílnách se přednášelo na odborných konferencích!
  • O našich dílnách se přednášelo na odborných konferencích!
  • O našich dílnách se přednášelo na odborných konferencích!
  • O našich dílnách se přednášelo na odborných konferencích!