OSTRAVSKÁ LOKÁLKA PODRUHÉ V DIVADLE LOUTEK


11/04/18
Krajská soutěžní přehlídka dětského divadla Ostravská Lokálka 2018 proběhne 13. a 14. dubna v Divadle loutek Ostrava. Vybrané divadelní soubory mohou z krajského kola postoupit na národní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018 ve Svitavách. Přehlídku pořádá spolek THeatr ludem ve spolupráci s ostravským Divadlem loutek.

Ostravská Lokálka je krajská přehlídka dětských divadelních souborů a jejich inscenací, skečů, koláží či performingů. Tak jako loni, i letos proběhne na hlavní a alternativní scéně Divadla loutek Ostrava a to v pátek 13. a v sobotu 14. dubna. Odborná porota Ostravské Lokálky vybírá a doporučuje divadelní díla k přímému postupu na celostátní přehlídku Dětská scéna, která se uskuteční ve Svitavách od 8. do 14. června. Krajské přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při školských a kulturních institucích i samostatně.

„Porota hodnotí zejména umělecké a výchovné hodnoty inscenace či textové předlohy, metodu práce a tvořivý přístup vedoucího, vybavenost dětí a také přínos, jaký má práce souboru pro rozvíjení dramatické výchovy a dětského divadla,“ popisuje organizátorka z THeatru Ludem Hana Volkmerová.

Kromě samotné prezentace dětských divadelních souborů budou součástí programu také besedy, dětské diskuse či hlasové a pohybové workshopy. Jedním z cílů Ostravské Lokálky je totiž i vzájemné předávání zkušeností a inspirace mezi všemi zúčastněnými z řad dětí i dospělých, kteří se divadlu a dramatické výchově věnují.

  • OSTRAVSKÁ LOKÁLKA PODRUHÉ V DIVADLE LOUTEK