Poselství ke Světovému dni loutkového divadla


21/03/19
Dnes, tedy ve čtvrtek 21. března, slaví loutkáři po celém světě Světový den loutkového divadla. Mezinárodní loutkářská unie UNIMA k této příležitosti každoročně přináší poselství některé z významných osobností loutkového divadla. Letos tato milá povinnost připadla na ředitele UNIMA. Dadi D. Pudumjee v poselství hodnotí uplynulých 90 let fungování unie. My jen sdílíme níže.

UNIMA existuje teprve 90 let

Drazí přátelé loutkáři, členové UNIMA a vážení kolegové z celého světa, kteří jste v tento významný den s námi – dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil!

Když jsem byl požádán, abych napsal poselství pro Světový den loutkářství UNIMA, byl jsem dojat, protože je to obrovská čest a výsada oslovit vás všechny v roce 90. výročí naší vynikající organizace Union International de la Marionette (UNIMA).

Jsem velmi rád, že jsme všichni součástí nejstarší mezinárodní loutkářské organizace na světě. Tradice, talent, fantazie a tvrdá dřina: to jsou pevné pilíře, na nichž stojí UNIMA, jak je zřejmé z pohledu do její historie a odkazu. Naši zakládající členové a ostatní lidé, kteří neustávali ve své vizionářské práci – to jsou ti, kteří utvářejí podobu loutkářského světa. Někteří jsou tu dnes s námi, někteří pouze v našich vzpomínkách, ale jejich ideály, hodnoty, umělecký odkaz, ale také umělecký cit stále žijí ve více než 90 národních centrech a střediscích na celém světě.

Od samého počátku byla UNIMA platformou pro péči o obor loutkového divadla, pro podporu, výměnu a sdílení kreativních nápadů a pro mezinárodní spolupráci. V letošním roce, kdy UNIMA slaví 90 let své existence, se při zhmotňování nejkrásnější esence fantazie a kreativity a reflexe současného světa musíme zaměřit na nastupující generaci mladých loutkářů, ať již těch s tradičním pojetím loutky nebo těch s experimentálním přístupem. Pokud to tak mohu říci, ocitáme se v současném okamžiku na pomyslném mostě, kdy s sebou neseme odkaz předchozích generací, redefinujeme vlastní současnost a zároveň hledíme do nadějné budoucnosti.

Žijeme ve věku technologií a změn, který s sebou přináší skvělé příležitosti pro loutkářství a pro UNIMU, a to v zapojování nového publika, použití loutek tak, aby své příběhy vyprávěly živěji, pro výrobu loutek a využití nových modelů distribuce a při tvorbě platforem pro prezentaci naší práce. Často slýchávám otázku, k čemu vlastně slouží UNIMA. K tomu mohu říci především to, že UNIMA je globální rodina, která má lidské zdroje k dispozici po celém světě. Právě to je podstatou této organizace a jejího poslání. Disponujeme obrovským množstvím dobrovolníků, kteří jsou vždy připraveni pomoci a pečovat o talenty našeho oboru.

Co nás tolik přitahuje k tomuto oboru, jemuž vdechujeme život? Je to ona proměna neživého v živé, která umožňuje říci tisíce slov způsobem, kterým by to živý herec nikdy nedokázal, nebo to, že vidíme sami sebe jako tvůrce, kteří ovládají své subjekty? Ať už je to jakkoli, loutky na celém světě hovoří, hrají, bojují a milují a propojují naše vzpomínky s přítomností. Jsme vzorem pro novou generaci, která se musí ohlížet na naše původní hodnoty a tradice a zároveň se nebojácně otevřít novým nápadům. Pojďme tedy nejen oslavit vášeň k umění loutkářství, ale hlavně porozumět rozdílům mezi národy a kulturami, které by právě tento významný den měl co nejvíce sblížit. UNIMA i loutkářství samotné nám umožňuje prosazovat nejušlechtilejší lidské hodnoty, jako je mír a vzájemné porozumění mezi lidmi nehledě na jejich původ, politické nebo náboženské přesvědčení a kulturní rozdíly společně s respektováním základních lidských práv tak, jak jsou definovány ve Všeobecné deklaraci lidských práv. UNIMA působí ve více než 90 zemích a je platformou pro výměnu a spolupráci mezi lidmi, kteří se zabývají loutkářstvím, výzkumem a historií a kteří tuto uměleckou formu ze srdce milují.

Těší mě, že u příležitosti Světového dne loutkářství, oslovujeme tolik lidí a společenství po celém světě, obzvláště v sociálně znevýhodněných oblastech, kde je existence loutkového divadla ohrožena. Je pro mě čest a pocta pracovat s vámi se všemi jako prezident UNIMA. Během mých cest a setkání, které jsem jako prezident uskutečnil, jsem opakovaně zažíval jedinečný pocit sounáležitosti mezi loutkáři po celém světě; vy všichni jste plamenem, který nás nese kupředu nehledě na hrozby a rizika. Když se setkáváme a sdělujeme si své myšlenky a nápady, vždy se usmíváme. Díky tomu mám možnost udržovat cenná přátelství a budovat tuto nádhernou rodinu po celém světě – a to je to, co si s sebou ponesu po zbytek svého života.

Děkuji vám.

  • Poselství ke Světovému dni loutkového divadla
  • Poselství ke Světovému dni loutkového divadla