VIDĚLI JSTE UŽ NÁŠ LOUTKOVÝ ORLOJ A SLUNEČNÍ HODINY?


01/07/14

Pokud procházíte kolem přístavby alternativní scény našeho divadla, možná si kladete otázku po smyslu barevných kostek "poházených" v okolí. Víte, že tyto kostky s čísly, na nichž tak rády sedávají děti, jsou součástí slunečních hodin?

Hodiny byly navrženy ve spolupráci s astronomem Miroslavem Brožem z Karlovy Univerzity v Praze. Jsou propočítány a vykonstruovány přesně podle své geografické polohy.

Čas je určován podle aktuální pozice stínu, který vrhá tzv. nodus (špička tyče) na černé čáry vyznačené v dlážděném povrchu. Protože se v průběhu roku délka stínu mění, jsou jednotlivé čáry tak dlouhé, aby tuto proměnnou délku dokázaly pokrýt. Na každé z čar pak leží barevná kostka s časovým údajem – 9. až 18. hodinou. Stín ukazuje celou hodinu, pokud dopadá přímo na některou z čar. Nachází–li se vrchol stínu mezi čarami, je nutné čas odvodit poměrným dělením. Sluneční hodiny udávají čas středoevropský, v době letního času je tedy nezbytné k získanému časovému údaji přičíst jednu hodinu.

Takže - v tyto letní (a pro děti i prázdninové) dny se zastavte na něco dobrého v Galerii loutek, podívejte se na náš loutkový orloj a sluneční hodiny. A nezapomeňte tuto návštěvu spojit s letní akcí Léto s Pimprlaty.

Krásné ručně vyřezávané postavy v naprosto ojedinělém orloji se vám ukážou každý den od 8 do 20 hodin vždy v sudou hodinu!