Výzva k podání nabídky „Tisky DLO 2019/2020"

13/05/19

Divadlo loutek Ostrava zahajuje výběrové řízení zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Tisky DLO 2019/2020“.

Potřebné dokumenty a přesné znění výzvy naleznete ke stažení zde.

Lhůta pro podání nabídek končí: 24. 5. 2019 v 9:00 hodin.

Rozhodnutí naleznete zde.