Výzva k podání nabídky „Úklidové práce pro Divadlo loutek Ostrava"

03/05/19

Divadlo loutek Ostrava zahajuje výběrové řízení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Úklidové práce pro Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace pro rok 2019 - 2021“.

Potřebné dokumenty a přesné znění výzvy naleznete ke stažení zde.

Lhůta pro podání nabídek končí: 15. 5. 2019 v 8:00 hodin.

Rozhodnutí naleznete zde.