Výzva k podání nabídky „Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO"

27/03/19

Divadlo loutek Ostrava vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO.

Lhůta pro podání nabídek končí: 23. 4. 2019 v 9:00 hodin.

Celé znění výzvy naleznete zde.

Rozhodnutí naleznete zde.