VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY: "Dodávka a montáž LED Par svítidel a příslušenství v prostoru hlavního sálu DLO"

04/07/18

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

sídlo: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava IČO: 00533874 DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)
ve spolupráci s organizátorem ecentre

zahajuje
výběrové řízení zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Dodávka a montáž LED Par svítidel a příslušenství v prostoru Hlavního sálu DLO“

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž LED Par svítidel a souvisejícího příslušenství v rozsahu stanoveném smlouvou v prostoru hlavního sálu Divadla loutek Ostrava.
Zadávací dokumentace vč. všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=192888
E-aukce se mohou účastnit dodavatelé, které zadavatel prostřednictvím provozovatele vyzval písemnou výzvou (e-mailem) k účasti v e-aukci nebo kterýkoliv dodavatel, který požádal zadavatele prostřednictvím provozovatele o zaslání výzvy k účasti v e-aukci. Každý dodavatel smí, v souladu s § 107 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podat jen jednu nabídku. Účastník zadávacího řízení podá nabídku (tzn., vloží svou Nabídkovou cenu za danou položku zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací do aukční síně) a současně vloží v elektronické podobě (naskenované, dobře čitelné) do aukční síně, formou přílohy nabídky, požadované dokumenty dle zadávací dokumentace a to vše nejpozději do ukončení zadávacího kola e-aukce. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotícím kritérii jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“).

Lhůta pro podání nabídek končí: 16. 7. 2018 v 9:00 hodin.

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni realizovat osobní prohlídku v objektu zadavatele, aby se seznámili se situací v budově. Je nutné se individuálně domluvit na prohlídce místa plnění a to na základě telefonické či emailové domluvy s kontaktní osobou zadavatele.

Kontaktní osoba: Jméno, příjmení: Jiří Philipp
Telefon: +420 602 514 164
E-mail: dlo@seznam.cz

Výsledek výběrového řízení naleznete zde: /uploaded/aktuality/rozhodnuti.pdf