Výzva k podání nabídky "Projektová dokumentace pro výměnu osvětlovacích prvků..."

11/01/19

Divadlo loutek Ostrava vyhlašuje výběrové řízení zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

„Projektová dokumentace pro výměnu osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii - Hlavní budova DLO“

Přesné znění výzvy a odkaz na e-aukci naleznete zde.

Lhůta pro podání nabídek končí 21. 1. 2019 v 9:00 hodin.


Rozhodnutí ke stažení zde.