Výzva k podání nabídky: Pronájem Galerie loutek - občerstvení - PRODLOUŽENO

17/10/18

Divadlo loutek Ostrava vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem: PRONÁJEM GALERIE LOUTEK - OBČERSTVENÍ.

Potřebné dokumenty a přesné znění výzvy naleznete ke stažení zde.

Lhůta pro podání písemných návrhů končí 13. 12. 2018 v 15.00 hodin.

Rozhodnutí k výzvě naleznete zde.