Výzva k podání nabídky: Tisky DLO 2020/2021

03/08/20

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

ve spolupráci s organizátorem eCentre zahajuje výběrové řízení zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Tisky DLO 2020/2021“

Podrobné znění výzvy naleznete ke stažení ZDE.

Lhůta pro předložení1 ks vzorku dle ZD: 13. 8. 2020, do 14:00

Lhůta pro podání nabídek končí: 14. 8. 2020, v 9:00

Rozhodnutí