Výzva k podání nabídky: Výmalba chodeb a hlavního sálu DLO

17/03/20

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Výmalba chodeb a hlavního sálu DLO“

Podrobné znění výzvy naleznete ke stažení ZDE.

Lhůta pro podání nabídek končí: 1. 4. 2020 v 9:00 hodin.