Kontaktujte Divadlo loutek Ostrava

Sídlo divadla

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava 1

podatelna@dlo-ostrava.cz
+420 596 100 500

00533874
CZ00533874
statutární město Ostrava
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o.,  se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená Jednatelem Ing. Radovanem Haukem. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, mail: gdpr@moore-czech.cz, ID datové schránky: qkbaa2n
 
 

Kontaktní osoby

 

 

JUDr. Jarmila Hájková

Ředitelka

+420 596 100 502

reditel@dlo-ostrava.cz

Václav Klemens

Umělecký šéf

+420 596 100 522

umsef@dlo-ostrava.cz

Tereza Agelová

Dramaturg

+420 596 100 523

dramaturg@dlo-ostrava.cz

 
Tereza Zlámalová

Marketing a PR

+420 725 097 936, +420 596 100 526

marketing@dlo-ostrava.cz

Jaroslava Adamková

Vedoucí obchodně ekonomického úseku

+420 596 100 503

ekonom@dlo-ostrava.cz

Martina Máchová

Sekretariát

+420 596 100 504

podatelna@dlo-ostrava.cz

Lucie Finková

Tajemnice provozu 

+420 596 100 521

+420 722 948 915

tajemnik@dlo-ostrava.cz

 
Jana Plevová

Objednávky pro školy - hlavní scéna

+420 596 100 524, +420 721 001 934

nabor@dlo-ostrava.cz

Martina Horklová

Objednávky pro školy - alter. scéna + dílny 

Pronájmy

+420 596 100 534, +420 725 917 535

horklova.dlo@email.cz

Tomáš Volkmer

Výtvarník

+420 596 100 525

vytvarnik@dlo-ostrava.cz

 

Jan Špaček

Vedoucí ateliéru

+420 596 100 533

atelier@dlo-ostrava.cz

Gabriela Barilla 

Produkce, zájezdy, festivaly

+420 724 051 825, +420 775 753 004

produkce@dlo-ostrava.cz

     
Pavel Duda

Vedoucí technického úseku

+420 731 210 212

duda.pavel@seznam.cz

Hana Volkmerová

Vedoucí umělecko-vzdělávacích programů

+420 596 100 525

+420 732 305 966

lektor@dlo-ostrava.cz