Divadlo bez bariér

KRÁTKÉ VYJÁDŘENÍ VEDENÍ DIVADLA K UKONČENÍ FESTIVALU

Divadlo loutek se rozhodlo po 9. ročníku Divadla bez bariér v roce 2016 dále v organizování festivalu nepokračovat.

Když festival v roce 2000 vznikal, byl v Ostravě svým tematickým zaměřením originální a jedinečný. Postupem let se začaly objevovat další žánrově rozrůzněné přehlídky a festivaly, které do Ostravy přivážely podobné produkce.  Udržet nezaměnitelnou programovou nabídku našeho multižánrového festivalu Divadlo bez bariér začalo být stále obtížnější.

Snahou našeho divadla je však pořádat festival nezaměnitelný. A protože takový festival Divadlo loutek má – mezinárodní loutkářský festival Spectaculo interesse, od pořádání festivalu Divadlo bez bariér upouštíme. Naše divadlo chce pro další období všechny své síly nasměrovat právě k festivalu Spectaculo interesse, který je jedinečný v celorepublikovém rozměru.

Věříme, že veřejnost, diváci, partneři, sponzoři a v neposlední řadě i umělci, kteří program festivalu svým vkladem obohacovali, přijmou naše rozhodnutí s pochopením.