Podmínky návštěvy divadla pro školy

Vážení pedagogové,

na bezpečnosti našich diváků nám velmi záleží, proto platí pro návštěvníky našeho divadla z řad škol a školek následující bezpečnostní požadavky stanovené na základě platných vládních opatření pro pořádání kulturních akcí:

Všichni diváci musí mít po celou dobu pohybu v našem divadle nasazenou ochranu dýchacích cest.

Dětem do 15 let (včetně) postačí jako ochrana rouška (důrazně však doporučujeme i pro ně použití respirátoru). 

Výjimka platí pro děti do 6 let, ale i u těch doporučujeme zakrýt dýchací cesty, pokud jen trochu spolupracují a zakrytí zvládnou.

 

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu (doporučujeme vyřešit tyto podmínky s našimi kolegyněmi v náborovém oddělení divadla v předstihu, pokud je to jen trochu možné z vaší strany):

- doložit čestné prohlášení, že ve škole nebo školském zařízení absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (postačí potvrzení ředitele školy)
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní 
- doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
- prokázat aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

Výjimka platí pro děti do dovršení 6 let věku.

Vedle těchto požadavků vás zároveň chceme ujistit, že děláme vše pro vaši bezpečnost. Platí u nás následující Desatero bezpečnosti.