Podmínky návštěvy divadla pro školy

Vážení pedagogové,

divadelní představení se mohou konat. Na bezpečnosti našich diváků nám velmi záleží, proto platí pro návštěvníky našeho divadla z řad škol a školek následující bezpečnostní požadavky stanovené na základě platných vládních opatření pro pořádání kulturních akcí:

Pokud je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání představení
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • u dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.  
  • u dětí do 12 let není potvrzení o testování požadováno

Výše zmíněná pravidla neplatí pro divadelní představení, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Výjimka platí pro děti, které nezahájily povinnou školní docházku. Děti do 15 let mohou mít roušku.

Vedle těchto požadavků vás zároveň chceme ujistit, že děláme vše pro vaši bezpečnost. Platí u nás následující Desatero bezpečnosti.