Informace pro školy

Vážení pedagogové, od června 2021 pro vás opět budeme hrát v našich sálech!

Věnujte laskavě pozornost pravidlům stanovených na základě vládních opatření pro pořádání kulturních akcí.

Jejich znění si můžete přečíst TADY.

 

 

Postup objednávání:

Standardně zasíláme všem vzdělávacím zařízením v Moravskoslezském kraji v květnu nabídku na novou sezónu. V případě, že zásilka nebyla poštou doručena, jsou všechny dokumenty ke stažení zde.

Vzhledem k tomu, že se jako divadlo orientujeme na školy a školky, nemáme – na rozdíl od jiných divadel, která hrají především pro večerní publikum - dlouhodobě hrací plány, ale sestavujeme je postupně, na základě preferencí a objednávek, které nám školy zaslaly.

Kontaktní osoby, které jsou uvedeny v objednávce, jsou tedy v průběhu roku kontaktovány s nabídkou konkrétních termínů. Termín je školám nabízen v naprosté většině případů 4 – 6 týdnů před konáním představení, aby jej mohly zařadit do svých plánů. Vždy vycházíme školám vstříc, pokud jim nabízený termín nevyhovuje a hledáme společné řešení.

Termín představení je poté sdělen i oficiální cestou – zasláním oficiální pozvánky na adresu školy. Termín je nutno ještě závazně potvrdit – buď prostřednictvím v obálce přiloženého formuláře či vyplněním potvrzení na našich stránkách.

 

Způsob platby:

Vstupné za představení se hradí v den konání představení při příchodu, na základě aktuálního počtu žáků a doprovázejícím pedagogům je vystaven doklad o zaplacení. Na vyžádání je možné hradit vstupné fakturou, která je po zhlédnutí představení zaslána poštou na adresu školy.

Ceník

Představení:

pro žáky základních a středních škol: 60 Kč

pro děti z mateřských škol: 50 Kč

Dílny:

Dobrodružství pana Barvičky: 60 Kč

Moje vlastní plošná loutka: 60 Kč

Před pohádkou, za pohádkou: 80 Kč

Malá velká totemovka: 60 Kč

Já, loutka a stín: 80 Kč

Ruka jako loutka: 100 Kč

Seznamte se s divadlem: 120 Kč

Jak číst divadlo: 120 Kč

 

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P mají slevu 50 % z uvedených cen.

Pedagogický doprovod má vstupné vždy zdarma.

 

Usazování:

V případě specifických požadavků na usazování je potřeba tyto informace sdělit dopředu, ať už při komunikaci s obchodním referentem nebo při vyplnění potvrzení o účasti. Jen tak se informaci dozví i naše uvaděčky, které se jimi budou řídit.

Standardně usazujeme diváky podle škol a tříd v pořadí, v jakém dorazí do divadla.

Naše hlediště je tvořeno dvojsedačkami a jednosedačkami. Žáci základních škol jsou do dvousedaček usazování po dvou. Děti z mateřských škol jsou usazováni po třech, z tohoto důvodu mají snížené vstupné.

 

Doprava do divadla

Školy si zajišťují dopravu po vlastní ose.

Vzhledem ke zrušení papírových jízdenek v ostravské MHD doporučujeme přečíst jednoduchý manuál, který vydal Dopravní podnik.

 

Kontaktní osoba:

Jana Plevová

objednávky - hlavní scéna

mob. +420 721 001 934

tel. +420 596 100 524

nabor@dlo-ostrava.cz

Martina Horklová

objednávky - alternativní scéna a dílny

mob. +420 725 917 535

tel. +420 596 100 534

horklova.dlo@email.cz