Podmínky návštěvy divadla pro školy

Vážení pedagogové,

divadelní představení se mohou konat. Na bezpečnosti našich diváků nám velmi záleží, proto platí pro návštěvníky našeho divadla z řad škol a školek následující bezpečnostní požadavky stanovené na základě platných vládních opatření pro pořádání kulturních akcí:


Od 10. února 2022 je pro vstup do divadel zrušena povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19! Od 14. března je také zrušena povinnost mít zakryté dýchací cesty.