BOUŘE, DĚS...

Inscenaci Bouře, děs..., inspirovanou poslední hrou W. Shakespeara Bouře, vytvořili členové dětského divadelního studia DěS.

Členové dětského divadelního studia DěS neotřelým způsobem,loutkově i činoherně, pohybově i zvukově,zpracovali poslední hru Williama Shakespeara Bouře (The Tepmest) s použitím překladu Martina Hilského, významného českého překladatele.

V inscenaci dětští herci ve věku od 10 do 16 let hrají nejen činoherně, ale i s loutkami, loutkovými artefakty, a část hry zpracovali zvukově. Inscenace je určena pro diváky ve věku od 10 do 16 let a zhlédnutí představení může být pro žáky stejného věku podnětným zážitkem nejen divadelním, ale také ve smyslu vnímání divadelní produkce hrané jejich vrstevníky.

 

Za inscenaci získal DěS Ocenění za bohatost jevištních prostředků a Doporučení na celostátní přehlídku Dětská scéna 2017 ve Svitavách, které se v červnu 2017 účastnil.

 

Po představení je divákům nabídnut prostor pro krátkou debatu ke zhlédnutému kusu společně s členy DěSu. Besedu vede zkušená divadelní lektorka.

 

režie a úprava: Hana a Tomáš Volkmerovi

scénografie: Tomáš Volkmer

pohybová spolupráce: Eva Štěpandová

spolupráce na zvukové části retrospektivního vyprávění: Michal Sedláček

light design: Lukáš Kocián

 

hrají: členové dětského divadelního studia DěS

 

Premiéra 30. listopadu 2016

 

Dětské studio DěS funguje při Divadle loutek Ostrava již pátým rokem a za tu dobu připravilo již několik menších inscenací a hrálo na vybraných přehlídkách a festivalech.  Inscenace s názvem BOURE, DĚS… vznikla v rámci projektu Shakekoláž,který byl finančně podpořen statutárním městem Ostrava.

 

O projektu Shakekoláž

Ostravského projektu Shakespeare 2016 se zúčastnili také členové dětského divadelního studia Děs fungujícího již pátým rokem na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava. Inscenace BOUŘE DĚS... je součástí většího divadelního záměru s názvem Shakekoláž. Participují na něm také studenti Gymnázia M. Koperníka v Bílovci a přípravné fáze se účatnili i žáci ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu.