DěS: Soví zpěv

Mohou nefunkční přístroje vyléčit nefunkční vztahy? Nejnovější inscenace dětského studia DěS. 

1110000 1110000 1110000

člověk versus technologie

technologie versus potopa

potopa versus člověk

1110000 1110000 1110000

Mohou nefunkční přístroje vyléčit nefunkční vztahy?

Definuj svůj pocit.

1110000 1101111 1101101 1101111 1100011

Inscenace vytvořena na motivy stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. Vhodné pro diváky od 12let.