Dílny pro školy

Pro děti MŠ a žáky ZŠ a STŘ škol

Váš zájem, skvělá spolupráce a oboustranná spokojenost nás povzbuzuje v pokračování a obměňování nabídky umělecko-vzdělávacích dílen v sezoně 2018/2019

Umělecko-vzdělávací dílny vedou zkušení divadelní lektoři s mnohaletou pedagogickou i uměleckou praxí. Můžete si vybrat z bohaté nabídky tvořivých dílen, z nichž se každá jedinečným způsobem věnuje poznání divadla:

Dobrodružství pana Barvičky, Moje vlastní plošná loutka, Ruka jako loutka, Totemová loutka, Já, loutka a stín, Seznamte se s divadlem

Co můžete očekávat?

Prostřednictvím dramatické hry a tvořivosti se účastníci dílen setkávají s různými formami loutkového divadla. Dozvídají se zajímavé informace o loutkách, mnohých výtvarných postupech a procesu tvorby divadelní inscenace. Získávají nové zkušenosti,zážitky a zjišťují také něco o sobě, svých schopnostech a možná i talentu!

Dílny stojí především na principech partnerství, spolupráce,vzájemného respektu a bezhraniční fantazie.

Divadlo nás obohacuje, kultivuje, rozvíjí naši citlivost a vnímavost, psychickou i tělesnou stránku a přispívá k formování vlastního názoru a kritického pohledu na svět. Divadlem a hrou je možné vzdělávat!

Těšíme se na naše společná setkávání při zážitkovém vzdělávání divadlem!