Impro - DIVADELNÍ DÍLNA

Improvizačně herecká dílna

Ryze praktická dílna zaměřená na rozvoj hereckých a divadeně improvizačních dovedností. Je vystavěná od jednoduchých cvičení rozvíjejících dovednosti jako naslouhcání, komunikace, psolupráce a pohybová tvořivost. Směřuje k výstavbě jednoduchých divadelních celků. Děti a studenti postupně zjišťují, jaké to vlastně je obstát na jevišti. Dílna bude přizpůsobena věku konkrétní skupiny.

Dílna podporuje kreativní myšlení a jednání, improvizační schopnosti a osobnostní rozvoj.

20 dětí + pedagogové

Délka dílny: 120 minut

Doporučený věk: 14+, 8. - 9. třída ZŠ, studenti SŠ, studenti pedagogických škol