Jaroslav Dušek - vystoupení a beseda na téma MY A ZÁVISLOSTI

Jste závislí? Na čem? Proč? Chcete být zavislí, nebo už nevíte,jak z toho ven?

Jaroslav Dušek – beseda na téma MY A ZÁVISLOSTI

Jste závislí? Na čem? Proč? Chcete být zavislí, nebo už nevíte,jak z toho ven?

Hostem besedy bude Petr Hýl, který pracoval s klienty závislými na návykových látkách v Terapeutické komunitě Renarkon na Čeladné. Dnes pracuje pro Probační a mediační službu. Kromě toho se věnuje také individuální psychoterapii, supervizi a učení (v oborech komunikace, psychoterapie, prevence drogových závislostí apod.)

 

5. října 2016 v 18.00 na hlavní scéně DLO