zde

" /> Loutkově - improvizační workshop | Repertoár hráli jsme | Divadlo loutek Ostrava

Loutkově - improvizační workshop

Pro účastníky je připraveno motivační představení, ve kterém se představí různé druhy a typy loutek. Improvizační, herecká a loutkářská část dílny bude zaměřena na základní herecké dovednosti,práci s vlastním tělem a hlasem, až k následné práci s loutkou a improvizaci s ní. Na závěr si účastníci dílny mohou odehrát se svými výstupy krátké loutkové etudy v regulérním divadelním prostoru.

Workshop je vhodný pro děti od 5ti let. Vstupné činí 70Kč/osoba,vstupenky zakoupíte v pokladně Divadla loutek nebo on-line zde