Moje vlastní plošná loutka - LOUTKÁŘSKÁ DÍLNA

Výtvarná dílna zaměřená na tvorbu plošných loutek a prostředí. 

V dílně si děti vytvoří jednostranné či oboustranné plošné loutky a nakreslí pro ně pozadí. Následně s nimi hrají krátké etudy v regulérním divadelním prostoru. Děti se seznámí se zákonitostmi hraní s plošnými loutkami, učí se vytvořit jednoduchý příběh a vystupovat před ostatními.

Dílna rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku, slovní zásobu,spolupráci a estetické vnímání.

Délka dílny

90 minut  

25 dětí + pedagogové

3+ / MŠ 1. a 2. třídy ZŠ