Příběh mé loutky

Výtvarná dílna zaměřená na tvorbu totemových loutek

Ve výtvarné dílně si děti za pomoci lektorů vytvoří samostojné totemové loutky různých velikostí,barev a s detaily podle svých vlastních představ. Poté s nimi mohou hrát vlastní vymyšlené příběhy pro ostatní děti v regulérním divadelním prostoru. Prostřednictvím osobní zkušenosti děti získávají základní povědomí o divadelních zákonitostech, loutkovém divadle a učí se tvořit a prezentovat jednoduchý příběh dle vlastní fantazie a vystupovat před ostatními. Děti mohou vystupovat samostatně, ve dvojicích či trojicích. Své výrobky si děti po dílně odnášejí s sebou. Tvorbě loutek předchází kratičné představení hrané loutkáři s daným typem loutek.

Dílna rozvíjí: kreativitu, manuální zručnost,estetické vnímání, sebeprezentaci, komunikaci a sebevyjádření a spolupráci.

Délka dílny 90 minut

Pro děti od 5 let – žáky MŠ a 1.-4. tříd ZŠ

Maximální počet účastníků: 25 + pedagogové