SI: LoutKEC

Neformální výměna názorů odborných i laických,pro teatrology i zvídavé diváky

Besedy u hranatých stolků (s kávou,zákuskem či chlebíčkem), na něž jsou srdečně zváni všichni, kdo mají po zhlédnutí festivalových představení nutkání ještě si o nich trochu popovídat. Hovory o loutkách provází Michal Drtina, loutkář tělem i duší, praktik i teoretik. Sám sebe označuje za divadelního fotografa a lidového loutkáře. Loutkové divadlo provozuje,fotografuje, píše o něm, je programovým ředitelem přehlídky Loutkářská Chrudim, organizuje „Loutkářskou konzervatoř“,spolupracuje na přípravě festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem,spolupracuje s časopisem Loutkář, je odborným pracovníkem NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), kde má na starost loutkové divadlo a internetový časopis Amatérská scéna.

 

An informal exchange of opinions between professionals and the general public, intended for theatre scholars as well as curious people. Debates at square tables (over coffee, a dessert or a sandwich) to which we cordially invite everyone who feels the need to talk about what they’ve just seen.

The debates are chaired by Michal Drtina, a man who is passionate about puppets, their theory and their practice. He calls himself a theatre photographer and folk puppeteer. He performs puppet theatre, photographs it, writes about it, serves as the programme director of the Loutkářská Chrudim (Puppeteer’s Chrudim)  festival, organises the “Puppetry Conservatory”,  helps organise the Přelet nad loutkářským hnízdem (One Flew Over the Puppeteer’s Nest) festival, contributes to Loutkář magazine and works for NIPOS (National Information and Consulting Centre for Culture), where he is in charge of puppet theatre, and for the internet magazine Amatérská scéna.