Spectaculo Interesse 2017

Spectaculo Interesse 2017 1. - 6. X. 

Divadlo loutek Ostrava hostilo 1. do 6. října 2017 loutkáře a divadelníky z Německa, Nizozemska, Řecka, Polska, Francie,Slovenska, Ruska, Slovinska, Velké Británie, Itálie, Španělska,Kanady a z České republiky. Program nabídnul 22 soutěžních a 7 nesoutěžních představení pro všechny věkové skupiny od předškolních dětí až po dospělé. Probíhal na hlavní a alternativní scéně Divadla loutek, v sousedním Kulturním centru Cooltour a nově také v Šapitó Nadace ČEZ na Černé louce.

VÝSLEDKY

Hlavní cena náměstka primátora statutárního města Ostrava
Théâtre de l ´Entrouvert, Francie 

"Za inovativní spojení výtvarného konceptu a tématu v inscenaci Anywhere." 

Cena Františka Řezníčka
Michail Šelomencev, Theatre Karlsson Haus, Rusko

"Za herectví a práci s loutkou v inscenaci Váňa."

Cena náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Théâtre Puzzle, Kanada

"Za animaci a kreativní využití materiálů v inscenacích Plastic a Without Title."

Zvláštní cena poroty
LALE.Teatr, Polsko

"Za provokativní autorské zpracování problémů současného dětského světa v inscenaci Prosta historia." 

 

Porotě předsedala Nina Malíková (CZ), jejími dalšími členy byli Livija Kroflin (HR) a Peter Palik (SK). 

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ POROTY NINY MALÍKOVÉ:

Bývá už tradičním povzdechem poroty problém jak hodnotit množství festivalových představení, která nespojuje ani věková divácká adresa, ani jejich dimenze (časové i prostorové), použití techniky či to, zda jde o verbální či nonverbální produkci. Spojovalo je tentokráte jen jediné: loutka v tom nejširším slova smyslu, její výrazové možnosti a schopnost vypovídat o tomto světě.

Na letošním Spectaculu interesse jsme viděli nepřeberné množství loutkářských technik a prostředků – od obřadních průvodových loutek, přes stínohru, propojení s multimédii, nejrůznější marionety co do velikosti i počtu vodicích nití, loutky plošné i prstové, manekýny, černé divadlo, masky, loutky z plastikových pytlíků i papírových kapesníčků a sporadicky i maňásky… chyběly snad jen javajky. Viděli jsme loutkové divadlo poetické i politické, čisté a srozumitelné i halící se jen do osobní výpovědi.

Festivalová představení jsou vždy vnímána v kontextu celkové kompozice festivalu a ve spojení s publikem, a proto také mohou být různě přijímána ta, která na domácí půdě či jiných festivalových konfrontacích získala vavříny a zde se stala třeba jen barevnou součástí programové mozaiky. Naopak, díky publiku,prostředí i momentálně rezonujícímu tématu mohou překvapivě zazářit i inscenace neznámé a zdánlivě nenápadné. To všechno nám nabízí právě jen divadlo, jehož je loutkové divadlo – jak ukázala všechna festivalová představení – rovnoprávnou a inspirativní součástí. 

 Při rozhodování poroty byla pro nás hodnotícím klíčem jistá perspektiva pro další vývoj loutkového divadla a schopnost využít metaforické možnosti loutkového divadla pro co nejpřesnější a nejčitelnější vyjádření zvoleného tématu. V tak široké paletě titulů byla ale možnost udělit oficiálně jen tři ceny pro náš závěrečný verdikt limitující a přimlouváme se do budoucna o její rozšíření.

Jménem poroty bych chtěla na tomto místě poděkovat za možnost vidět tak bohatou nabídku variací na téma loutkové divadlo – ať už v soutěžních představeních, v doprovodném programu či v zajímavých diskuzích a zdůraznit zvláštní poděkování dramaturgii celého festivalu, která v letošním ročníku dokázala, že má Spectaculo interesse jako festival nejen vzestupnou tendenci, ale opravdu mezinárodní úroveň.

 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017
 • Spectaculo Interesse 2017