SI 2019

Odborná porota Spectaculo Interesse 2019 (Kateřina Lešková Dolenská, Marek Waszkiel, Martina Maurič Lazar) udělila následující:

 

HLAVNÍ CENA FESTIVALU ZA NEJLEPŠÍ PŘEDSTAVENÍ

inscenace Eh Man He | Zero en Conducta a Rotativa Performing Arts | Španělsko

 

CENA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA

„za intimní umělecké uchopení současného tématu“ 

inscenace Invisible Lands | Livsmedlet Theatre a Grus Grus Theatre ry | Finsko

 

CENA NÁMĚSTKA HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

„za plnokrevný herecký projev a za inspirativní využití loutkářských prostředků“ 

inscenace Goon: Krvavá pomsta | IDDQD | ČR

 

CENA ŘEDITELKY FESTIVALU SPECTACULO INTERESSE

„za otevírání divácké fantazie“

inscenace Vzhůru nohama | La Baracca - Testoni Ragazzi | Itálie

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

„za divadelní uchopení tématu a precizní hereckou a animační interpretaci“

inscenace Alfa farma | Divadlo Alfa | ČR

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

„za silné humánní poselství, realizované minimalistickými prostředky v inscenaci o dětech a pro děti“

inscenace Nekde Drugje | Loutkové divadlo Lublaň | Slovinsko

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

„za vytvoření divadelního světa srozumitelného a blízkého nejmenšímu divákovi“

inscenace Šššš. Šššš. Hůů. Haf! | Naivní divadlo Liberec | ČR  

ZÁVĚREČNÉ VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ POROTY KATEŘINY LEŠKOVÉ DOLENSKÉ:

„Porotě 13. ročníku mezinárodního festivalu Spectaculo Interesse, v níž jsem zasedala společně se svými báječnými kolegy Martinou Maurič Lazar ze Slovinska a Markem Waszkielem z Polska, připadl nelehký úkol.

V hlavním, tedy soutěžním,programu se objevilo celkem 23 různorodých inscenací, které se odlišovaly nejen vyjadřovacími prostředky a pochopitelně i zvoleným tématem, ale také zacílením, pro jaké publikum vznikly. A to v rozptylu inscenací pro nejmenší diváky od jednoho roku, přes inscenace pro předškoláky, pro děti mladšího i staršího školního věku, až po tituly pro dospívající i dospělé.

Ta obrovská pestrost a mnohost,jak prostředky loutkového divadla něco sdělit je pokaždé fascinující. Vidět, co tvůrci vymysleli, kam dál ve svém uměleckém hledání došli, či k jaké tradiční formě se navrátili. Nedá se v této souvislosti než oprášit a mírně modifikovat starý dobrý bonmot z filmu Forrest Gump, že nikoli život, ale loutkářský festival, ´je jako bonboniéra a nikdy nevíš, co ochutnáš´.

Naše porota tedy celý týden pečlivě ochutnávala a své úvahy o adeptech na festivalová ocenění jsme se nakonec pokusili rozdělit právě podle věkového zacílení jednotlivých inscenací. Ani tak to však nebyla práce lehká. Festivalová dramaturgie nám totiž připravila hotovou degustační smršť.

Přesto se nám v programu nějaké spojnice a styčné body, ať už formální nebo obsahové, nakonec podařilo nalézt. Předně jsme s velkým povděkem kvitovali, že velkému množství tvůrců není lhostejné, co se děje v současném světě, a seznamují publikum napříč věkovými kategoriemi se svým humánně-apelativním poselstvím. Často se vyskytlo téma migrace,hledání nové identity v jiné kultuře, ztráty domova, vykořenění a samoty, v programu se objevila také inscenace s ekologicky burcujícím poselstvím. Je zřejmé, že loutkové divadlo rozhodně není vhodné jenom k převyprávění pohádek pro obveselení dětí, jak si ale většina společnosti bohužel stále myslí.

Pro další rozvoj našeho oboru je také velmi dobrou zprávou, že právě pomocí loutkového divadla v tom nejširším slova smyslu lze vyprávět příběhy strhující,apelativní, aktuální, smutné, kruté, plné bolesti ale i naděje. A viděli jsme, že pro to lze využít jak klasické loutky, tak práci s ready made předměty, sofistikovanou technikou nebo multimédii, ale třeba i úplně obyčejný papír.

Zkrátka: máme za sebou hotové loutkářské hody. Klíčem, podle něhož jsme je nakonec ocenění udělili, bylo vybrat inscenace, které posouvají loutkářské umění zase o krok kupředu.“

 

 

 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019
 • SI 2019