O festivalu Spectaculo Interesse

 • Spectaculo Interesse je mezinárodní soutěžní loutkářský festival, jehož pořadatelem je Divadlo loutek Ostrava.
 • Festival je bienále, koná se každý lichý rok na přelomu září a října.
 • Festival nabízí festivalovému publiku i odborné veřejnosti přehlídku toho nejzajímavějšího, co v daném oboru v poslední době vzniklo.
 • Dramaturgie festivalu se zaměřuje na výrazné divadelní produkce, v nichž hraje důležitou roli loutka. Vedle inscenací čistě loutkových jde o jakékoli další produkce, které pracují s prostředky a principy loutkového divadla.
 • Dramaturgický výběr není nikterak omezen žánrem inscenací ani cílovou skupinou. Festival je určen dospělým i dětským divákům.  
 • Přednost ve výběru mají inscenace a projekty, které vznikly v době od konání posledního SI. V případě mimořádně zdařilých projektů staršího data lze však toto pravidlo porušit.     
 • Inscenace vybírá pětičlenná dramaturgická rada v čele s ředitelkou divadla.
 • Program festivalu je rozdělen na hlavní - soutěžní a doprovodný - nesoutěžní.
 • Všechny produkce hlavního programu hodnotí tříčlenná mezinárodní odborná porota, která na závěr festivalu uděluje hlavní cenu a tři individuální ceny.
 • Do hlavního programu se mohou přihlásit profesionální divadla,soubory, nezávislá divadelní uskupení i jednotlivci z ČR a zahraničí.
 • Doprovodný program zahrnuje především nesoutěžní divadelní představení pro děti i dospělé diváky, dále pak workshopy, odborné diskuse, koncerty, přednášky a semináře, tematické výstavy apod.

 

 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse
 • O festivalu Spectaculo Interesse