DĚTSKÉ STUDIO DLO

Aktuálně:

Připravujeme novou inscenaci v rámci projektu Shakekoláž. Projekt podpořilo statutární město Ostrava.

Přinášíme fotografie z hostování na přehlídce Poděs v Olomouci. Hráli jsme zde představení Dlouhá chvíle, koláž textů Daniley Fischerové z knihy básní Milion melounů, a Kavárna Emanuel, koláže textů Emanuela Frynty.

Hráli jsme pro studenty DAMU Praha. Představení Dlouhá chvíle se uskutečnilo        11. května 2016 v 18:00 hodin na alternativní scéně DLO.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z našich inscenací a společné foto všech současných členů souboru dětského divadla Děs v Divadle loutek Ostrava.

 

Festivaly, přehlídky a představení:

Poděs, krajská přehlídka dětského divadla, Olomouc, 16.-17. dubna 2016.

Vánoční setkání, DLO, 16.prosince 2015, 17h.

A pak se to stalo, DLO,27. listopad 2015, 15h.

Dlouhá chvíle, premiéra, DLO, červen 2015

Vánoční besídla DLO, prosinec 2014

Divadlo bez bariér, DLO, říjen 2014

Jdeme za Vámi!, msgre. Šrámka, srpen 2014

Divadelní setkání, DLO, červen 2014

Ostravské šupinky, krajské kolo přehlídky dětského divadla Dětská scéna 2014, Labyrint, duben 2014

Vánoční besídka, DLO, prosinec 2013

 

O dětském studiu DLO:

Dětské studio DLO funguje jako pravidelná umělecko-vzdělávací aktivita na alternativní scéně DLO od roku 2012. Dětští členové studia ve věku od 10 do 15 let se pravidelně scházejí každou středu vždy od 16 do 18 hodin a pod vedením dvou lektorů mají příležitost tvořit a získávat osobní divadelní zkušenosti v adekvátním divadelním prostoru se všemi jeho možnostmi, variabilitou a magií. Lektoři v dětech rozvíjí tvořivost, spontaneitu a hravost, pohybové a herecké dovednosti a vedou je ke vzájemné spolupráci a respektu. Na základě praktických zkušeností jsou děti seznamovány s divadelním uměním a jsou vedeny ke schopnosti toto umění vnímat a interpretovat. V průběhu divadelní sezóny se členové studia účastní některých divadelních akcí, festivalů a přehlídek jako diváci i jako herci. S inscenací A pak se to stalo… byl soubor doporučen na národní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2014.

Inscenace souboru DěS: Zvláštní škola; A pak se to stalo...; Vánoční naladění; Dlouhá chvíle.

Kdy? Každou středu
Kde? Alternativní scéna DLO
V kolik? 16-18hodin

 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO
 • DĚTSKÉ STUDIO DLO