Dílny pro školy

Zážitkové umělecko-vzdělávací dílny pro děti MŠ a žáky ZŠ a STŘ škol.

Váš zájem, skvělá spolupráce a oboustranná spokojenost nás povzbuzuje v pokračování a dalšímu obměňování nabídky umělecko-vzdělávacích dílen pro divadelní sezónu 2016-2017. 

Program umělecko-vzdělávacích dílen pro školy obsahuje šest typů vzdělávacích dílen, které vedou zkušení divadelní lektoři s mnohaletou pedagogickou i uměleckou praxí. Dílny neosu názvy: Dobrodružství Pana Barvičky, Mé vlastní loutkové divadlo, Příběh mé loutky, Ruka jako loutka, Všechno může být loutkou, Seznamte se s divadlem.

Dále nabízíme tzv. dramadílny k inscenacím DLO. Před nebo po návštěvě divadla v našem divadle mohou vaši žáci absolvovat dramatickou dílnu vztahující se k dané inscenaci. Dílny probíhají přímo ve školách.

 

Co můžete na dílnách čekat?

Prostřednictvím dramatické hry, tvořivosti a zážitku se účastníci dílen setkávají s loutkovým divadlem, získávají s ním vlastní zkušenosti, zážitky a mnohé dovednosti a důležité informace. Dozvídají se vše o loutkách, mnohých výtvarných postupech, procesu tvorby divadelní inscenace a navíc také o sobě samých, svých schopnostech a možná i svém talentu!

Dílny stojí především na principech partnerství, spolupráce,vzájemného respektu a bezhraniční fantazie.

Divadlo nás obohacuje, kultivuje, rozvíjí naši citlivost a vnímavost, psychickou i tělesnou stránku a přispívá k formování vlastního názoru a kritického pohledu na svět. Divadlem a tedy hrou je možné vzdělávat!

Těšíme se na naše společná setkávání při zážitkovém vzdělávání divadlem!